fbpx

KHOÁ HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (FULL COURSE)

KHOÁ HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH ONLINE được giảng dậy bởi giáo viên bản xứ (người anh). Vì vậy khoá học này sẽ tập trung vào các âm (sounds) trong tiếng anh: bạn sẽ học mọi âm cơ bản và sẽ thành thạo mỗi âm này nhờ vậy bạn có thể nghe và nói tiếng anh chính xác như người bản xứ.

Khoá học phát âm tiếng anh online bao gồm:

 • Bài giảng cho mỗi âm trong tiếng anh
 • File bài tập pdf cho mỗi âm
 • Video quay sát miệng của giáo viên vì vậy bạn có thể bắt trước cách nói và cử chỉ miệng.
 • File mp3 để bạn có thể download về máy tính (điện thoại) để nghe lại nhiều lần ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào.

Mỗi bài giảng sẽ tập trung vào hai hoặc ba âm để bạn có thể thực sự tập trung vào chúng, thành thạo những âm này trước khi bạn chuyển sang học bài khác với các âm khác. Có rất nhiều bài tập hướng dẫn bạn cách chuyển động (xếp) miệng, lưỡi để phát ra được âm thanh chính xác.

Nếu bạn muốn nói tiếng Anh rõ ràng hơn, nếu bạn muốn có một giọng nói khoẻ khoắn tự tin, hoặc nếu bạn đơn giản chi muốn cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn lên một nâng thang mới, khoá học này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

Bạn sẽ học được những gì sau khoá học phát âm tiếng anh online?

 • Phát âm chính xác, rõ ràng mọi âm thanh trong tiếng Anh như người bản xứ.
 • Giọng điệu và ngữ điệu của bạn nghe sẽ giống như người bản xử nói hơn
 • Hiểu được bảng chữ cái ngữ âm quốc tế (IPA) và cách nó biểu diễn các âm trong tiếng anh.

Khoá học phát âm tiếng anh online dành cho ai?

 • Hãy tham gia khoá học nếu bạn phát âm tiếng anh chưa chuẩn làm người khác khó nghe.
 • Hãy tham gia khoá học nếu bạn muốn nói giống người anh hơn, nói tự nhiên hơn.
 • Hãy tham gia khoá học nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng anh của bạn lên một nâng thang mới

Nội Dung Khoá Học

Ngày thứ 1: Cặp nguyên âm /eɪ/ and /æ/
Bài 1: Phân biệt hai nguyên âm /eɪ/ and /æ/ trong từ ‘game’ và ‘and’ FREE 00:12:00
Bài Tập 1.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /eɪ/ and /æ/ FREE 00:02:00
Ngày thứ 2: Cặp nguyên âm /i:/ and /e/
Bài 2: Phân biệt 2 nguyên âm /i:/ and /e/ trong từ ‘leave’ và ‘let’ FREE 00:15:00
Bài Tập 2.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /i:/ and /e/ FREE 00:00:00
Ngày thứ 3: Cặp nguyên âm /aɪ/ and /ɪ/
Bài 3: Phân biệt 2 nguyên âm /aɪ/ and /ɪ/ trong từ ‘might’ và ‘bit’ 00:15:00
Bài Tập 3.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /aɪ/ and /ɪ/ 00:05:00
Ngày thứ 4: Cặp nguyên âm nguyên âm /ɑ:/ and /eə/
Bài 4: Phân biệt 2 nguyên âm /ɑ:/ and /eə/ trong từ ‘far’ và ‘hair’ 00:15:00
Bài tập 4.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /ɑ:/ and /eə/ 00:00:00
Ngày thứ 5: Cặp nguyên âm /əʊ/ and /ɒ/
Bài 5: Phân biệt 2 nguyên âm /əʊ/ and /ɒ/ trong từ ‘so’ và ‘hot’ 00:00:00
Bài Tập 5.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /əʊ/ and /ɒ/ 00:15:00
Ngày thứ 6: Cặp nguyên âm /ɔɪ/ and /aʊ/
Bài 6: Phân biệt 2 nguyên âm /ɔɪ/ and /aʊ/ trong từ ‘boy’ and ‘cow’ 00:00:00
Bài tập 6.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /ɔɪ/ and /aʊ/ 00:00:00
Ngày thứ 7: Cặp nguyên âm /ɜ:/ and /ɔ:/
Bài 7: Phân biệt 2 nguyên âm /ɜ:/ and /ɔ:/ trong từ ‘girl’ và ‘short’ 00:00:00
Bài tập 7.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /ɜ:/ and /ɔ:/ 00:00:00
Ngày thứ 8: Cặp nguyên âm /ʊ/ and /u:/
Bài 8: Phân biệt 2 nguyên âm /ʊ/ and /u:/ trong từ ‘pull’ và ‘pool’ 00:00:00
Bài tập 8.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /ʊ/ and /u:/ 00:00:00
Ngày thứ 9: Cặp nguyên âm /ʌ/ and /ɪə/
Bài 9: Phân biệt 2 nguyên âm /ʌ/ and /ɪə/ trong từ ‘but’ và ‘ear’ 00:10:00
Bài tập 9.1: Luyện phát âm 2 nguyên âm /ʌ/ and /ɪə/ 00:05:00
Ngày thứ 10: Nguyên âm /ə/
Bài 10: Phân biệt nguyên âm /ə/ trong từ ‘sugar’ 00:00:00
Bài tập 10.1: Luyện phát âm nguyên âm /ə/ 00:00:00
Ngày thứ 11: Cặp phụ ầm /s/ and /z/
Bài 11: Nhân biết và phân biệt 2 phụ ầm /s/ and /z/ trong từ ‘Sue’ and ‘zoo’ 00:00:00
Bài tập 11.1 Luyện phát âm 2 phụ âm /s/ and /z/ 00:00:00
Ngày thứ 12: Cặp phụ âm /b/ and /p/
Bài 12: Nhận biết và phân biệt 2 phụ âm /b/ and /p/ trong từ ‘buy’ và ‘pie’ 00:00:00
Bài tập 12.1: Luyện tập phát âm 2 phụ âm /b/ and /p/ 00:00:00
Ngày thứ 13: Cặp phụ âm /d/ and /t/
Bài 13: Phân biệt 2 phụ âm /d/ and /t/ trong từ ‘do’ và ‘to’ 00:00:00
Bài tập 13.1: Luyện phát âm 2 phụ âm /d/ and /t/ 00:00:00
Ngày thứ 14: Cặp phụ âm /f/ and /v/
Bài 14: Nhận biết và phân biệt 2 phụ âm /f/ and /v/ trong từ ‘fan’ và ‘van’ 00:00:00
Bài tập 14.1: Luyện phát âm 2 phụ âm /f/ and /v/ 00:00:00
Ngày thứ 15: Cặp phụ âm /g/ and /k/
Bài 15: Nhận biết và phân biệt 2 phụ âm /g/ and /k/ trong từ ‘gate’ và ‘Kate’ 00:00:00
Bài tập 15.1: Luyện phát âm 2 phụ âm /g/ and /k/ 00:00:00
Ngày thứ 16: Cặp phụ âm /r/ and /l/
Bài 16: Nhận biết và phân biệt 2 phụ âm /r/ and /l/ trong từ ‘row’ và ‘low’ 00:00:00
Bài tập 16.1: Luyện phát âm 2 phụ âm /r/ and /l/ 00:00:00
Ngày thứ 17: Nhóm phụ âm /m/, /n/ and /ŋ/
Bài 17: Nhận biết và phân biệt các phụ âm /m/, /n/ and /ŋ/ trong từ ‘sum’, ‘sun’ và ‘sung’ 00:00:00
Bài tập 17.1: Luyện phát âm các phụ âm /m/, /n/ and /ŋ/ 00:00:00
Ngày thứ 18: Cặp phụ âm /dʒ/ and /tʃ/
Bài 18: Nhận biết và phân biệt các phụ âm /dʒ/ and /tʃ/ trong từ ‘joke’ và ‘choke’ 00:00:00
Bài tập 18.1: Luyện phát âm các phụ âm /dʒ/ and /tʃ/ 00:00:00
Ngày thứ 19: Cặp phụ âm /ʒ/ and /ʃ/
Bài 19: Nhận biết và phân biệt 2 phụ âm /ʒ/ and /ʃ/ 00:00:00
Bài tập 19.1: Luyện phát âm các từ /ʒ/ and /ʃ/ 00:00:00
Ngày thứ 20: Nhóm phụ âm /h/, /w/ and /j/
Bài 20: Nhận biết và phân biệt 3 phụ âm /h/, /w/ and /j/ trong từ ‘he’, ‘we’ và ‘yes’ 00:00:00
Bài 20.1: Luyện phát âm 3 phụ âm /h/, /w/ and /j/ 00:00:00
Ngày thứ 21: Cặp phụ âm /θ/ and /ð/
Bài 21: Nhận biết và phân biệt các phụ âm /θ/ and /ð/ trong từ ‘thin’ và ‘then’ 00:00:00
Baif 21.1: Luyện nghe 2 phụ âm /θ/ and /ð/ 00:00:00
ĐĂNG KÝ HỌC98 SEATS LEFT
 • 1.750.000 
 • 30 Days
 • 100 SEATS
2337HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

About Gia Sư Plus

Gia Sư Plus luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại để tạo dựng một môi trường học tập chất lượng cao, tin cậy, dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh trên mọi miền đất nước.

top
Copyright © 2008-2020, GiasuPlus.