fbpx

LUYỆN KỸ THUẬT LÀM BÀI THI TOEIC

Nội Dung Khoá Học

Phần 01: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part I - Mô Tả Bức Tranh (Picture Description)
Loại 01: Câu Hỏi Về Vị Trí 00:00:00
Loại 02: Câu Hỏi Về Hành Động 00:00:00
Loại 03: Câu Hỏi Về Tình Huống 00:00:00
Loại 04: Câu Hỏi Có Các Từ Khoá Nghe Giống Nhau 00:00:00
Phần 02: Kỹ Thuật Trả Lời Câu Hỏi Part 2 - Hỏi Đáp (Questions and Responses)
Loại 01: Dạng Câu Hỏi WHO 00:00:00
Loại 02: Dạng Câu Hỏi WHEN 00:00:00
Loại 03: Dạng Câu Hỏi WHEN 00:00:00
Loại 04: Dạng Câu Hỏi WHAT 00:00:00
Loại 05: Dạng Câu Hỏi HOW 00:00:00
Loại 06: Dạng Câu Hỏi WHY 00:00:00
Loại 07: Dạng Câu Hỏi YES/NO 00:00:00
Loại 08: Dạng Câu Hỏi Lựa Chọn 00:00:00
Loại 09: Câu Hỏi Ở Dạng Một Phát Biểu 00:00:00
Phần 03: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part 3 - Hội Thoại Ngắn (Short Conversations)
Loạ 01: Dạng Câu Hỏi WHO 00:00:00
Loại 02: Dạng Câu Hỏi WHEN 00:00:00
Loại 03: Dạng Câu Hỏi WHERE 00:00:00
Loại 04: Dạng Câu Hỏi WHAT 00:00:00
Loại 05: Dạng Câu Hỏi HOW 00:00:00
Loại 06: Dạng Câu Hỏi WHY 00:00:00
Loại 07: Dạng Câu Hỏi WHICH 00:00:00
Phần 04: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part 4 - Đoạn Độc Thoại Ngắn (Short Talks)
Loại 01: Câu Hỏi Về Ý Chính Của Đoạn Độc Thoại Ngắn 00:00:00
Loại 02: Câu Hỏi Về Sự Việc Và Thông Tin Chi Tiết 00:00:00
Loại 03: Câu Hỏi Suy Luận 00:00:00
Loại 04: Câu Hỏi Về Nguyên Nhân Và Hậu Quả 00:00:00
Phần 05: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part 5 - Hoàn Thành Câu (Incomplete Sentences)
Loại 01: Câu Hỏi Về Từ Vựng 00:00:00
Loại 02: Câu Hỏi Về Ngữ Pháp 00:00:00
Phần 06: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part 6 - Hoàn Thành Đoan Văn (Incomplete Texts)
Chủ Đề 01: Ngân Hàng và Tài Chính (Banking and Finance) 00:00:00
Chủ Đề 02: Marketing 00:00:00
Chủ Đề 03: Bệnh Viện (Hospitality) 00:00:00
Chủ Đề 04: Văn Phòng 00:00:00
Chủ Đề 05: Mua Sắm (Shopping) 00:00:00
Chủ Đề 06: Vận Chuyển (Transportation) 00:00:00
Chủ Đề 07: Sức Khoẻ (Health) 00:00:00
Chủ Đề 08: Điện Thoại (Telephone) 00:00:00
Chủ Đề 09: Du Lịch (Travel) 00:00:00
Chủ Đề 10: Thư Tín (Mail) 00:00:00
Chủ Đề 11: Bảo Hiểm (Insurance) 00:00:00
Chủ Đề 12: Hội Nghị (Meeting) 00:00:00
Phần 07: Kỹ Thuật Trả Lời Các Câu Hỏi Part 7 - Đọc Hiểu (Reading Comprehension)
Loại 01: Dạng Câu Hỏi Về Ý Chính 00:00:00
Loại 02: Dạng Câu Hỏi Sự Kiện Và Thông Tin Chi Tiết 00:00:00
Loại 03: Dạng Câu Hỏi Yêu Cầu Suy Luận 00:00:00
Loại 04: Dạng Câu Hỏi Nguyên Nhân Và Hậu Quả 00:00:00

Đánh giá khoá học

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá nào về khoá học này

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 0 Days
HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

  About Gia Sư Plus

  Gia Sư Plus luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại để tạo dựng một môi trường học tập chất lượng cao, tin cậy, dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh trên mọi miền đất nước.

  top
  Copyright © 2008-2020, GiasuPlus.