fbpx

PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG TOEIC

Khoá học này nằm trong hệ thống các khoá học hướng tới mục tiêu TOEIC 450 – 650+

1. CÁC KHOÁ HỌC ÔN LUYỆN TOEIC CẤP TỐC

2. KHOÁ HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC MUỐN HỌC LẠI TỪ ĐẦU.

3. KHOÁ HỌC PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH GIAO TIẾP TOÀN DIỆN

4. KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Nội Dung Khoá Học

Nhóm Chủ Đề I: Hoạt Động Kinh Doanh Chung
Chủ Đề 01: Những Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Hợp Đồng (Contracts ) 00:00:00
Chủ Đề 02: Những Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Marketing 00:00:00
Chủ Đề 03: Những Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Bảo Hành Sản Phẩm (Warranties) 00:00:00
Chủ Đề 04: Những Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Việc Lập Kế Hoặc Kinh Doanh (Business Planning) 00:00:00
Chủ Đề 05: Những Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Hội Nghị (Conferences) 00:00:00
Nhóm Chủ Đề II: Các Vấn Đề Phát Sinh Nơi Làm Việc (Office Issues)
Chủ Đề 06: Các Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Liên Quan Đến Máy Tính (Computers) 00:00:00
Chủ Đề 07: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Liên Quan Đến Công Nghệ (Office Technology) 00:00:00
Chủ Đề 08: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Trong Các Thủ Tục Hành Chính (Office Procedures) 00:00:00
Chủ Đề 09: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng Thường Sử Dụng Liên Quan Đến Điện Tử 00:00:00
Chủ Đề 10: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng Liên Quan Đến Văn Thư, Chuyển Phát 00:00:00
Nhóm Chủ Đề III: Phát Triển Sự Nghiệp Cá Nhân
Chủ Đề 11: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Trong Quảng Cáo và Tuyển Dụng Việc Làm 00:00:00
Chủ Đề 12: Nhóm Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Trong Ứng Tuyển và Phỏng Vấn Việc Làm 00:00:00
Chủ Đề 13: Những Nhóm Từ Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Trong Tuyển Dụng và Đào Tạo 00:00:00
Chủ Đề 14: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Khi Nói Về Lương và Thưởng 00:00:00
Chủ Đề 15: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Khi Nói Về Thăng Tiến, Trao Thưởng, Hưu Trí 00:00:00
Nhóm Chủ Đề IV: Các Hoạt Động Mua Sắm Trong Công Ty
Chủ Đề 16: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Khi Đi Siêu Thị 00:00:00
Chủ Đề 17: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Khi Đặt Hàng Nhà Cung Cấp 00:00:00
Chủ Đề 18: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Vận Chuyển, Giao Hàng 00:00:00
Chủ Đề 19: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Khi Viết Hoá Đơn 00:00:00
Chủ Đề 20: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dụng Liên Quan Đến Kho Bãi 00:00:00
Nhóm Chủ Đề V: Các Hoạt Động Tài Chính Và Ngân Quỹ
Chủ Đề 21: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Làm Việc Với Ngân Hàng 00:00:00
Chủ Đề 22: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Liên Khi Làm Kế Toán 00:00:00
Chủ Đề 23: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Đầu Tư 00:00:00
Chủ Đề 24: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Liên Quan Đến Thuế 00:00:00
Chủ Đề 25: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Báo Cáo Tài Chính 00:00:00
Nhóm Chủ Đề VI: Các Hoạt Động Quản Lý và Điều Hành
Chủ Đề 26: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Liên Quan Đến Tài Sản và Phòng Ban 00:00:00
Chủ Đề 27: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Các Cuộc Họp Lãnh Đạo và Ban Điều Hành 00:00:00
Chủ Đề 28: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Quản Lý Chất Lượng 00:00:00
Chủ Đề 29: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Phát Triển Sản Phẩm 00:00:00
Chủ Đề 30: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Thuê và Cho Thuê 00:00:00
Nhóm Chủ Đề VII: Các Hoạt Động Nhà Hàng Và Sự Kiện
Chủ Đề 31: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Lựa Chọn Nhà Hàng 00:00:00
Chủ Đề 32: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Đi Ăn Nhà Hàng 00:00:00
Chủ Đề 33: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Đặt Bữa Trưa 00:00:00
Chủ Đề 34: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Nghề Nấu Ăn 00:00:00
Chủ Đề 35: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Sự Kiện 00:00:00
Nhóm Chủ Đề VIII: Các Hoạt Động Khi Đi Du Lịch
Chủ Đề 36: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Du Lịch 00:00:00
Chủ Đề 37: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nối Về Hàng Không 00:00:00
Chủ Đề 38: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Đi Tàu 00:00:00
Chủ Đề 31: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Ở Khách Sạn 00:00:00
Chủ Đề 40: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Thuê Xe Ô Tô 00:00:00
Nhóm Chủ Đề IIX: Các Hoạt Động Giải Trí
Chủ Đề 41: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Đi Xem Phim 00:00:00
Chủ Đề 42: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Rạp Chiếu Phim 00:00:00
Chủ Đề 43: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Âm Nhạc 00:00:00
Chủ Đề 44: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Bảo Tàng 00:00:00
Chủ Đề 45: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Các Phương Tiện Truyền Thông 00:00:00
Nhóm Chủ Đề IX: Các Vấn Đề Về Sức Khoẻ
Chủ Đề 46: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Gặp Bác Sĩ 00:00:00
Chủ Đề 46: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Gặp Nha Sĩ 00:00:00
Chủ Đề 48: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Bảo Hiểm Sức Khoẻ 00:00:00
Chủ Đề 49: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Trong Bênh Viện 00:00:00
Chủ Đề 41: Những Từ Vựng Quan Trọng, Thường Xuyên Sử Dung Khi Nói Về Thuốc (Dược Phẩm) 00:00:00

Đánh giá khoá học

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá nào về khoá học này

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 0 Days
HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

  About Gia Sư Plus

  Gia Sư Plus luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại để tạo dựng một môi trường học tập chất lượng cao, tin cậy, dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh trên mọi miền đất nước.

  top
  Copyright © 2008-2020, GiasuPlus.