fbpx

Khung cảnh 2.2: Điền thông tin cá nhân theo mẫu

Tóm tắt nội dung:

Trong đoạn hội này Jack sẽ giúp Anne điền thông tin cá nhân vào một mẫu giao hàng nghe có vẻ phức tạp hơn một đơn xin việc của Alice. Đó là cách chúng tôi giúp bạn làm quen dần với ngôn ngữ và những ngữ cảnh trong thực tế trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy rằng có nhiều những thông tin quan trọng mà Anne phải đánh vần lại cho Jack viết chính xác từng chữ cái, con số. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đó là một hoá đơn giao hàng từ nước ngoài và một sự nhầm lẫn nhỏ về địa chỉ sẽ dẫn đếm một kết quả vô cùng tồi tệ phải không?

Hãy xem các bạn của chúng ta điền thông tin như thế nào trong video dưới đây nhé!

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

About Gia Sư Plus

Gia Sư Plus luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại để tạo dựng một môi trường học tập chất lượng cao, tin cậy, dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh trên mọi miền đất nước.

top
Copyright © 2008-2020, GiasuPlus.